top of page

2de graad
Nieuwe lestabellen vanaf schooljaar 2023 - 2024

In de eerste graad heb je via algemene vakken, de basisopties en de keuzevakken ervaren welke interesses en talenten je hebt. Hiermee hou je best rekening bij de overgang naar de tweede graad.

Voor de tweede graad maak je dus een keuze voor een abstractieniveau/finaliteit. Binnen het College bieden we enkel de finaliteit doorstroom aan die je voorbereidt op hoger onderwijs. De aangeboden richtingen in onze school zijn allemaal domeinoverschrijdende richtingen.  Dit betekent dat je alle mogelijkheden openhoudt voor een brede waaier aan academische of professionele bacheloropleidingen. Leerlingen die kiezen voor een doorstroomrichting maken een ambitieuze keuze. Deze leerlingen houden van een uitdaging en regelmatig studeren.

We stellen de richtingen die we aanbieden aan je voor. Iedereen die slaagde in 2A*  en of 2A mits behalen van goede resultaten kan starten. Wie start in de richting Latijn volgde uiteraard de basisoptie Latijn.

Binnen elke richting zijn vakken in de basisvorming en specifieke vakken eigen aan de richting. Daarnaast biedt de school binnen de complementaire uren een ruim aanbod aan vanuit het eigen pedagogisch project of in functie van het aanbod in de derde graad. Het nieuwe vak MEAV bieden we aan in drie apart uren: Maatschappelijke Vorming, Economische Vorming en Artistieke Vorming.

Domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen:

  • Algemeen vormend: abstractieniveau ASO

  • Kennisgericht, analytisch en inzichtelijk denken

  • Niet (volledig) gelinkt aan één domein

  • Sterk talig abstract vermogen: verdiepte basis Nederlands Engels en Frans

  • Verdiepte basis geschiedenis

bottom of page