top of page

Welkom op Prizma Campus College

About: Section Title
ann directeur.png

Directeur Ann Manhaeve

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

About: Team Members
WhatsApp Image 2022-09-26 at 11.36.33 (1)
16
24
18

TEAM

Samen maken we het verschil. Er staat een heel team achter en naast onze leerlingen. Directieteam, zorgteam, leerbegeleiders, opvoeders, huispersoneel en je leerkrachten kijken er naar uit de komende vier jaar samen op stap te gaan. We zijn een middelgrote school met ongeveer 525 leerlingen. We slagen erin traditie en vernieuwing te combineren. Ons centraal historisch gebouw wordt in ere gehouden en de andere gebouwen zijn volledig gerenoveerd en voldoen aan de noden van modern onderwijs.  Onze nieuws speelplaats werkt uitnodigend. We blijven inzetten op IT, met onder andere een vernieuwd WIFI-netwerk en bereiden ons voor op de invoering van de laptop als ondersteunde leertool vanaf 2023.

Korps (11).JPG

RESPECT

Als eerste zijn er vakleerkrachten en titularissen, zij zorgen voor een open en vertrouwensvol klimaat. Met positieve aandacht voor wat goed gaat en tijdens de vele formele en informele contacten zijn ze gemakkelijk aanspreekbaar. Leerlingen vinden ook gemakkelijk de weg naar O2, waar onze leerlingebegeleiders zich bevinden, om waar nodig wat zuurstof bij te tanken en een luisterend oor te vinden. Onze herstelgerichte aanpak betekent dat we willen inzetten op eigen verantwoordelijkheid en er altijd nieuwe kansen geboden worden waar mogelijk.

23.JPG

KWALITEIT

Kwaliteitsvol onderwijs streeft naar een degelijk studiepeil en vraagt inzet en competentie van zowel de lerende als onderwijzende. Twee kernwaarden in onze onderwijsvisie zijn persoonlijke aandacht en uitstekende prestaties. Collegeleerlingen zijn ambitieus en niet minimalistisch Zorgvuldige begeleiding op de vier niveaus: onderwijsloopbaan, leren en studeren, sociaal-emotionele basis en preventieve gezondheidszorg draagt bij tot een goed welbevinden. Succesrijke deelnames aan olympiades en wedstrijden dagen onze leerlingen uit om theorie om te zetten in praktijk en te tonen wat ze kunnen. Oud-leerlingen zijn belangrijk voor ons. Ze zijn de beste public relations voor onze school. We zien hen dan ook graag terug op onze school.

c079865d-efd4-4431-9ea5-51109d65cc85.jfi

UNIEK

Alle richtingen op onze school zijn uniek én elke leerling op onze school is uniek. We zijn er ons van bewust dat de generatie van morgen opleiden. Blijvend gaan we zoek naar hoe we jongeren het best kunnen blijven motiveren. We willen hen meegeven dat creativiteit, kunst, literatuur, muziek en theater hun kijk op het leven en de wereld opent. We geven hen ook graag verantwoordelijkheid om met eigen vleugels te vliegen. We ontwikkelen hun kritische geest en leren hen om onderzoekende en genuanceerde standpunten in te nemen.

WhatsApp Image 2022-09-26 at 11.36.33 (1).jpeg

ACTIEF

We zijn een school die leeft. Er worden heel wat activiteiten voor en door de leerlingen georganiseerd. Onze sterke leerlingenraad is een troef en zorgt voor een bruisende school. Naast wat door enthousiaste leerkrachten aangeboden wordt, gaan we graag in op wat op ons afkomt. Stads-en museumbezoeken, sportieve activiteiten, culturele activiteiten, reizen, Erasmusprojecten, uitwisselingen sociale projecten, Te gekke-week, kleurdagen enz. maken onze school tot wat ze is.

WhatsApp Image 2022-09-27 at 15.44.54 (1).jpeg

SPIRIT

We geloven  - vanuit een christelijk mensbeeld- dat we onze leerlingen moeten leren hun talenten ontwikkelen maar niet alleen voor zichtzelf, ook ten dienste van anderen en de maatschappij. We vragen respect voor ieders eigenheid zowel maatschappelijk, cultureel als religieus. We leren jongeren zich te engageren en aandacht te hebben voor wie het minder goed heeft of in nood is. Het voorbeeld van Jezus blijft belangrijk en zijn hoopvolle boodschap maakt deel uit van onze positieve spirit.

Erasmus +3.jpg
bottom of page