top of page

3de graad

Onderstaande lestabellen zijn gebaseerd op de oude eindtermen. We werken momenteel aan de nieuwe. Bedankt voor jullie geduld.

Page_Under_Construction.jpg

Latijn - Wiskunde

Economie - Moderne talen

Moderne talen

Latijn - Wetenschappen

Economie - Wiskunde

Moderne talen - Wetenschappen

Latijn - Moderne talen

Humane Wetenschappen

Wiskunde - Wetenschappen

bottom of page