top of page

Moderne Talen-Wetenschappen

Contact: Section Title
Hier groeit talent.PNG
Talen.jpg
Moderne talen - Wetenschappen 5-6.PNG

Voor wie is deze richting?

 • Je hebt de studierichting wetenschappen of Latijn gevolgd in de tweede graad ASO.

 • Je hebt belangstelling voor moderne talen en wetenschappen.

Wat leer je? 

Keuzevak

Wetenschappen

 • de basistheorie van levende en niet-levende materie via de vakken biologie, chemie en fysica.

 • Probleemoplossend denken via het oplossen van vraagstukken.

 • Praktische toepassingen van wetenschappen herkennen in de natuur, industrie, het dagelijkse leven en de actualiteit. 

 • Een wetenschappelijk experiment zelfstandig bedenken en uitvoeren. 

 • Het digitaal verwerken, interpreteren en presenteren van resultaten en het verwerken ervan in een wetenschappelijk verslag.

Moderne talen

 • Ontwikkeling van communicatieve vaardigheden.

 • Reflectie op taal.

 • Kennismaking met anderstalige culturen.

 • extra uren Frans en Engels.

 • Duits (2u per week in het 5de jaar, 3u per week in het 6de jaar)
   

Keuzemogelijkheden  5de jaar

 • economische topics

 • informatica

 • psychologie

 • Spaans (5de en 6de jaar)

 • wereldliteratuur & creatief schrijven

Keuzemogelijkheden 6de jaar

 • AKCI

 • Europese cultuur

 • filosofie

 • Mini-onderneming

 • STEM

 • Spaans (5de en 6de jaar)

bottom of page