top of page

Wetenschappen - Wiskunde 8

Contact: Section Title
Hier groeit talent.PNG
Wiskunde Notebook en rekenmachine
WeWi8.jpg

Voor wie is deze richting?

  • Je hebt de studierichting wetenschappen of Latijn gevolgd in de tweede graad ASO.

  • Je hebt belangstelling voor wiskunde en wetenschappen.

Wat leer je? 

Wetenschappen

  • De basistheorie van levende en niet-levende materie via de vakken biologie, chemie en fysica.

  • Probleemoplossend denken via het oplossen van vraagstukken.

  • Praktische toepassingen van wetenschappen herkennen in de natuur, industrie, het dagelijkse leven en de actualiteit. 

  • Een wetenschappelijk experiment zelfstandig bedenken en uitvoeren. 

  • Het digitaal verwerken, interpreteren en presenteren van resultaten en het verwerken ervan in een wetenschappelijk verslag.

Wiskunde

  • 8 lesuren per week (Kies je voor deze richting, dan heb je op dinsdag een 8ste lesuur).

  • Hoog niveau van algemeenheid en abstractie in de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

bottom of page