top of page

Latijn - Wetenschappen

Contact: Section Title
LaWe.jpg
Hier groeit talent.PNG
Scheikunde les

Voor wie is deze richting?

 • Je hebt de studierichting Latijn gevolgd in de tweede graad ASO.

 • Je hebt belangstelling voor Latijn en wetenschappen.

Wat leer je? 

Latijn

 • Analyse van Latijnse poëtische, historische, retorische en juridische teksten.

 • Romeinse beschaving als één van de pijlers van de westerse wereld.

 • Respect opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen.

 • Historisch inzicht.

Wetenschappen

 • Vakken biologie, chemie en fysica

 • 4 lesuren wiskunde per week

 • Verzamelen van feitenmateriaal via waarnemingen in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, opzoeken van gegeven in tabellenboeken en andere naslagwerken 

 • Kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal.
   

bottom of page