top of page

Humane wetenschappen

Contact: Section Title
Hier groeit talent.PNG
handen vasthouden
HuWe.jpg

Voor wie is deze richting?

  • Je hebt een studierichting gevolgd in de tweede graad aso. Bij voorkeur Humane Wetenschappen.

  • Zij-instromers in de 3de graad krijgen een instapbundel te verwerken om achterstand bij te werken. Er volgt een intakegesprek dat peilt naar interesse en aanbevelingen geeft indien we tekorten vaststellen. 

  • Je legt in de 3de graad de basis om verder te studeren op hoger en/of universitair onderwijs.
    Je zal goed voorbereid worden op voortgezet onderwijs in heel wat menswetenschappelijke richtingen zoals: rechten, geschiedenis, psychologie, opvoedkunde, politieke en sociale richtingen, filosofie, maatschappelijk werk, opvoeder, marketing, dieetkunde, verpleegkunde, uniformberoepen,...  

Wat leer je? 

  • Je maakt complexere, wetenschappelijke analyses in het humaan wetenschappelijk domein. Je bouwt verder op je kennis en vaardigheden van de 2de graad. 

  • Er wordt sterk geïnvesteerd in onderzoeksvaardigheden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Je ontwikkelt een kritische ingesteldheid die je toepast in je syntheses. 

  • Je slaagt erin vanuit de vakken kunstbeschouwing, sociologie en gedragswetenschappen, en uitgebreide filosofie onderbouwde opinies te formuleren. Je toetst deze opinies af aan geldende wetenschappelijke theorie. 

  • In sociologie en gedragswetenschappen verken je o.a. het nature-nuture debat, de evolutie in brein onderzoek, sociale identiteit & psychische stoornissen. 

  • Je ontdekt en verkent de samenhang tussen verschillende factoren in de samenleving. 

bottom of page