top of page

Humane wetenschappen

Contact: Section Title
Hier groeit talent.PNG
handen vasthouden
Uurroosters 3de graad per richting - HuWe 24.jpg

Voor wie is deze richting?

  • Je hebt een studierichting gevolgd in de tweede graad aso. Bij voorkeur Humane wetenschappen.

  • Zij-instromers in de 3de graad krijgen een instapbundel te verwerken om achterstand bij te werken. Er volgt een intakegesprek dat peilt naar interesse en aanbevelingen geeft indien we tekorten vaststellen.

Je legt in de 3de graad de basis om verder te studeren op hoger en/of universitair onderwijs. Je zal goed voorbereid worden op voortgezet onderwijs in heel wat menswetenschappelijke richtingen zoals: rechten, geschiedenis, psychologie, opvoedkunde, politieke en sociale richtingen, filosofie, maatschappelijk werk, opvoeder, marketing, dieetkunde, verpleegkunde, uniformberoepen,...

Wat leer je? 

  • Je maakt complexere, wetenschappelijke analyses in het humaan wetenschappelijk domein. Je bouwt verder op je kennis en vaardigheden van de 2de graad.

  • Er wordt sterk geïnvesteerd in onderzoeksvaardigheden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Je ontwikkelt een kritische ingesteldheid die je toepast in je syntheses.

  • Je slaagt erin vanuit de vakken Kunstbeschouwing, Sociale en Gedragswetenschappen, en Uitgebreide filosofie onderbouwde opinies te formuleren. Je toetst deze opinies af aan geldende wetenschappelijke theorie.

  • In sociologie en gedragswetenschappen verken je o.a. het nature-nurture debat, de evolutie in brein onderzoek, sociale identiteit & psychische stoornissen. In het vak sociale wetenschappen leg je een stevige theoretisch-wetenschappelijke basis in de politicologie, sociologie en rechtswetenschappen.

  • Je ontdekt en verkent de samenhang tussen verschillende factoren in de samenleving en actualiteit.

  • Zij-instromers krijgen een instapbundel te verwerken om achterstand bij te werken. Er volgt een intakegesprek dat peilt naar interesse en aanbevelingen geeft indien we tekorten vaststellen.

bottom of page