top of page

Moderne talen (2de graad)

Contact: Section Title
Hier groeit talent.PNG
Moderne talen 2de graad 2324.JPG

Jouw profiel

Moderne talen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (ASO) die je voorbereidt op een brede waaier van academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Leerlingen Moderne talen zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze kunnen taal op een abstractie manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan. Ze drukken zich graag en vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Ze weten hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal  en communicatie op cultuur en samenleving. Ze zijn geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Ze willen inzicht verwerven in gemediatiseerde (massa)communicatie. Ze hanteren talige, literaire en communicatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

In de tweede graad Moderne talen heb je naast de sterk uitdagende algemene vakken nog een extra pakket talen (Nederlands, Frans en Engels). In de vakken Frans en Engels ga je dieper in op tekstopbouw, literaire analyse, taalontleding, taalverwantschap en classificatie van talen. In het vak Nederlands sta je stil bij de relatie tussen taaluitingen en gebruikers, literaire analyse en verdiep je je communicatieve vaardigheden.

Jouw toekomst

Na de tweede graad Moderne talen kan je in de doorstroomfinaliteit verder naar de derde graad Moderne talen in onze school.  Een heroriëntering naar een andere richting behoort ook tot de mogelijkheden. In het overzicht van de doorstroomprofielen kan je nalezen waar deze richtingen op voorbereiden wat betreft hoger onderwijs.

Good to know

Je start in het derde jaar met een uurtje Duits aangezien dit dan verder gezet wordt met twee uur Duits in het vierde jaar. Daarnaast is er een uur economie zodat de eventuele overgang naar de derde graad Economie-Moderne talen vlot verloopt.

bottom of page