top of page

Humane Wetenschappen (2de graad)

Contact: Section Title
Hier groeit talent.PNG
Humane wetenschappen 2de graad 2324.JPG

Jouw profiel

Humane wetenschappen is:

  1. Een domeinoverschrijdende richting - je proeft dus van heel veel verschillende interessante vakken.

  2. Een doorstroomrichting - je bereidt je voor op het hoger onderwijs. (Leerlingen uit de humane wetenschappen zullen later kunnen kiezen uit een zeer brede waaier van academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs!)

Humane wetenschappers willen het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. Je leert op een objectieve en wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving. Je zal kritisch en abstract leren denken gebruik leren maken van nieuwe ideeën en begrippen.

In de tweede graad heb je naast de uitdagende algemene vakken ook specifieke richtingsvakken: sociologie en psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.

  • In het vak filosofie maak je kennis met de belangrijkste filosofen en de belangrijkste filosofische stromingen. Je leert ook zelf hoe je goed kan nadenken en reflecteren over allerlei belangrijke zaken in je eigen leven en de wereld.

  • In het vak kunstbeschouwing leer je gericht kijken en luisteren naar kunst en leer je kunst analyseren vanuit een kunstwetenschappelijk en historisch karakter.

  • In het vak sociologie en psychologie de staat de mens als uniek individu en als lid van een groep centraal. Je komt bijvoorbeeld te weten hoe de mens zich ontwikkelt en hoe de omgeving het gedrag beïnvloedt.

In de richting humane wetenschappen krijg je het basispakket wiskunde van 4 uur.

Jouw toekomst

Na de tweede graad Humane wetenschappen kan je doorstromen naar:

  • de derde graad Humane wetenschappen

  • de derde graad Welzijnswetenschappen (Campus IdP).

  • heroriënteren naar een andere richting

In het overzicht van de doorstroomprofielen kan je nalezen waar Humane wetenschappen op voorbereidt wat betreft hoger onderwijs.

Good to know

In deze school krijgen humane wetenschappers ook een extra uur informatica in het derde jaar en een extra uur artistieke vorming in het vierde jaar.

Voor de zij-instromers hebben we een instapbundel gemaakt zodat de leerling gemakkelijk zelfstandig de achterstand kan bijwerken. Na een intakegesprek geven we advies hoe de leerling optimaal de nieuwe richting kan aanvatten

bottom of page