top of page

Latijn (2de graad)

Contact: Section Title
Latijn 2de graad 2324.JPG
Hier groeit talent.PNG

Jouw profiel

Latijn is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (ASO) die je voorbereidt op een brede waaier van academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Latinisten zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstractie manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn zich te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan te zoeken naar de gepaste vertaling.
 

In de tweede graad Latijn heb je naast de sterk uitdagende algemene vakken nog vijf uur Latijn waarin je Latijnse teksten bestudeert en je verdiept in de Romeinse cultuur.

Jouw toekomst

Na de tweede graad Latijn kan je in de doorstroomfinalieit verder naar de derde graad Latijn- moderen talen, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde. Een heroriëntering naar een andere richting behoort ook tot de mogelijkheden. In het overzicht van de doorstroomprofielen kan je nalezen waar de richtingen Latijn-wetenschappen, Latijn- Moderne talen en Latijn-wiskunde op voorbereiden wat betreft hoger onderwijs.

Good to know

Je maakt de keuze tussen 'traject wiskunde' of 'traject talen'.
Indien je kiest voor traject wiskunde, bereid je je voor op een wiskundige of wetenschappelijke richting in de derde graad.
Indien je kiest voor traject talen, krijg je extra Duits om je voor te bereiden op een richting met extra talen in de derde graad.

bottom of page