Latijn (2de graad)

 
Lessen Latijn.png
Hier groeit talent.PNG

Jouw profiel

Latijn is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (ASO) die je voorbereidt op een brede waaier van academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Latinisten zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstractie manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn zich te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan te zoeken naar de gepaste vertaling.
 

In de tweede graad Latijn heb je naast de sterk uitdagende algemene vakken ( verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis, chemie en fysica) nog vijf uur Latijn waarin je Latijnse teksten bestudeert en je verdiept in de Romeinse cultuur.

In deze richting krijg je ook een uitgebreid pakket wiskunde ( 5 uur).

Jouw toekomst

Na de tweede graad Latijn kan je in de doorstroomfinalieit verder naar de derde graad Latijn- moderen talen, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde. Een heroriëntering naar een andere richting behoort ook tot de mogelijkheden. In het overzicht van de doorstroomprofielen kan je nalezen waar de richtingen Latijn-wetenschappen, Latijn- Moderne talen en Latijn-wiskunde op voorbereiden wat betreft hoger onderwijs.

Good to know

In het complementair gedeelte van het vierde jaar kiezen we ervoor om een uur Duits aan te bieden. Zo kan de overgang naar een derde graad Latijn-moderne talen vlot verlopen indien deze keuze gemaakt wordt.