top of page
Hier groeit talent.PNG

Economische wetenschappen (2de graad)

Contact: Section Title
Economische wetenschappen 2de graad 2324.JPG

Jouw profiel

Economische wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (ASO) die je voorbereidt op een brede waaier van academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Economisten zijn in staat geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en contexten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

 In de tweede graad Economische wetenschappen heb je naast sterk uitdagende algemene vakken nog vier uur economie. Je maakt kennis met de basis van de economie, de werking van de ondernemingen, het keuzegedrag van de producent en de consument, de marktwerking, de internationale handel en de economische integratie. Bedrijfswetenschappen, accounting en aspecten van het vennootschapsrecht komen ook aan bod.

Jouw toekomst

Na de tweede graad Economische wetenschappen kan je in onze school in de D-finaliteit verder naar de derde graad Economie-moderne talen of Economie-wiskunde. Je kan ook op Campus IdP Bedrijfswetenschappen (Domeingebonden doorstroomrichting) verder volgen. Een heroriëntering nar een andere richting behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. In het overzicht van de doorstroomprofielen kan je nalezen waar Economische wetenschappen op voorbereidt wat betreft hoger onderwijs.

Good to know

Je kiest voor het 'traject wiskunde' of 'traject talen'.
Traject wiskunde bereidt je voor op een wiskundige richting in de derde graad.

Bij de keuze voor het traject talen heb je 4 uur wiskunde op basisniveau en krijgt je een extra uur Duits om je voor ter bereiden op een richting met talen in de derde graad.

bottom of page