top of page
Hier groeit talent.PNG

Natuurwetenschappen (2de graad)

Contact: Section Title
Natuurwetenschappen 2de graad 2324.JPG

Jouw profiel

Natuurwetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (ASO) die je voorbereidt op een brede waaier van academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Natuurwetenschappers zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskunde en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken.

In de tweede graad Natuurwetenschappen heb je naast de sterk uitdagende algemene vakken nog een uitgebreider pakket wetenschappen: fysica, biologie en chemie. In chemie  ga je dieper in op reactietypen en het verband tussen structuur en eigenschappen van stoffen. In fysica is er aandacht voor mechanica, energie, elektriciteit en optica. Ook onderzoeks- en labovaardigheden komen meer aan bod in vergelijking met andere doorstroomrichtingen.

In deze richting krijg je ook een uitgebreid pakket wiskunde (5 uur).

Jouw toekomst

Na de tweede graad Natuurwetenschappen kan je verder in de doorstroomfinaliteit kiezen om in de derde graad Moderne talen-wetenschappen of wetenschappen-wiskunde. In het overzicht van de doorstroomprofielen kan je nalezen waar de richtingen in derde graad op voorbereiden wat betreft hoger onderwijs.

Good to know

In het complementair gedeelte van het derde jaar kiezen we ervoor om een uur economie en in het vierde jaar een uur Duits aan te bieden zodat de overgang naar de derde graad Moderne talen-wetenschappen en een eventuele heroriëntering naar een andere richting als Economie-moderne talen vlot kan verlopen.

bottom of page